Tržní cena není kupní cena


Při každé transakci, kterou je prodej či koupě nemovitosti, většinou přichází ke slovu soudní znalec, který pomůže určit cenu prodávaného majetku pomocí odborného znaleckého posudku.

prodej

 • V souvislosti s nemovitostmi můžete zaslechnout i jiné a našim uším známé pojmy z této oblasti.
  • Známé ale nemusí znamenat, že také přesně víme, co vyjadřují.

Někdy se dávají do úzké souvislosti pojmy

 • odhad tržní ceny
 • tržní ocenění
 • znalecký posudek.

Rozhodně se nenechte zmást. Nejsou to synonyma jedné záležitosti.

 • Jsou tu dokonce dva rozdíly.
  1. Jedním rozdílem je jejich účel.
  2. Druhá odlišnost tkví v tom, kdo tyto záležitosti zpracovává.

Pokud bychom se zaměřili na termín „znalecký posudek“, pak se jedná o dokument, který vypracovává soudní znalec. Což znamená – osoba, kterou jmenuje do této funkce soud nebo Ministerstvo financí. Soudní znalec https://www.hypotekybezregistru.cz/a43-znalecky-posudek/ zcela nezaujatě posoudí stav nemovitosti a její kupní cenu.Stát z následného převodu získává tři procenta z uvedené kupní ceny.

Znalecký posudek je výpověď jen o nemovitosti

Jakým způsobem soudní znalec získá informace o nemovitosti? Jeho povinností je nemovitost navštívit, změřit anebo rozměry získat z výkresů. Zjistí aktuální stav objektu a pak už jen vypočítá cenu. Kupní cena ale nemusí přesně souhlasit s tržní cenou.

podpis smlouvy

 • Kupní cena může být daleko vyšší, ale v některých případech i nižší.

Výpočet se totiž provádí podle vyhlášky, která není pravidelně aktualizovaná. Není tedy v souladu s aktuálním trhem v nemovitostmi. Pokud bychom chtěli pojem „znalecký posudek“ vysvětlit naprostému laikovi, pak by nám na to stačila jedna věta – je to výpověď o tom, jak je příslušná nemovitost stará, z jakého je materiálu a kolik se ho spotřebovalo. Samotný odhad tržní ceny pak plyne z porovnání nemovitostí v dané lokalitě.