Co je kyberkriminalita?


Asi bychom si mohli odpovědět na tuto otázku tak, že kyberkriminalita je takové páchání trestné činnosti, které je spojené právě s užíváním počítačů. Může se jednat o šíření dětské pornografie, vydírání, šíření různých pomluv na sociálních sítích jako je Facebook, ale i krádeže přístupových dat platebních karet. A samozřejmě může jít i o kyberšikanu, útoky na počítačové sítě (které mohou být spojené i s terorismem) a porušování autorských práv. Takže zde figuruje počítač, který v rukou pachatelů této kriminality je provázen určitou diskrétností tohoto druhu trestné činnosti.
ruka podvodníka

Jak vznikla kyberkriminalita?

Její nástup může být obecně spojen s přístupem k osobním počítačům. Ty se staly dostupné pro obyčejné lidi, už nebyly doménou jen podniků a firem. Ale další důležitý faktor, aby mohla tato činnost vzniknout, je spojený se vznikem počítačových sítí a to hlavně internetu, který umožnil komunikaci a vzdálený přístup k počítačům. To zároveň umožňuje, aby pachatel této kriminality a jeho oběť se nacházeli na úplně jiných místech. Co je důležité pro označení činnosti jako kyberkriminalita? Aby se dala trestná činnost označit jako kybernetická kriminalita, musí zde pachatel ke svému jednání využít výpočetní techniku.  Ale nejen to, jeho jednání musí také naplňovat znaky skutkové podstaty některého trestného činu, které jsou uvedené v trestním zákoně a samozřejmě, nebezpečnost takového jednání musí dosahovat požadovaného stupně nebezpečnosti činu pro společnost.
ruce z klávesnice

Co bude dál?

 
Bohužel, útočníci budou asi vždy o krok dále. Po mnoho let se jejich zaměření upínalo především na operační systémy Microsoft Windows.  Ale díky velkému úsilí společnosti Microsoft, která se snažila o snížení závažnosti programátorských chyb, které lze zneužít, je v současnosti vytvoření například škodlivého software mnohem obtížnější. Musíme ale počítat s tím, že budou vzrůstat útoky prostřednictvím sociálních sítí. A budou to nejen útoky na duševní zdraví, jak to zatím ze sociálních sítí známe, ale i takové útoky, jako jsou například podvody, kdy z vás útočník vyláká finanční částku na Facebooku, protože se vydává za osobu vám blízkou.