Je networking důležitý?


Odpověď je jednoduchá: ano, je. I v letech globalizace se nadále prokazuje, že tzv.síťování je nezbytnou součástí cesty k úspěchu – ať už vás to těší, nebo ne.
Networking je nejen dobrým způsobem, jak se první doslechnout o pracovních příležitostech a zakázkách. Měl by se tak stát součástí vašeho každodenního pracovního úsilí. To však nepopírá, že networking může vytvářet pevná a vřelá přátelství, neomezuje se pouze na „odměřený“ obchodní styk.
sezení venku
Ačkoli je vytváření „sítí“ a opravdových vztahů dlouhodobou investicí, během na dlouhou trať, nepochybně se vám později zúročí. Jak však směřovat své úsilí, aby se ve světě vytváření mezilidských vztahů neztratilo? Na co se zaměřit?
o   Reciprocita – co můžete udělat pro ostatní udělat vy?
Networking není jednosměrná silnice. Narazili jste na zajímavý článek? Na relevantní studii, která by mohla pomoci při řešení aktuálních problémů ostatních? Neváhejte a sdílejte. Pomáhejte ostatním ve vašich kruzích, věnujte nezištně část svého času. Ne nadarmo již Marcus Tullius Cicero (římský politik, řečník a spisovatel) tvrdil: „Jak zaseješ, tak sklidíš.“

o   Networkingové akce
Navštěvujte networkingová setkání. Nepochybně zjistíte, že mnozí z účastníků mají stejné cíle a rádi si vyměníte vizitky, později třeba zkušenosti. Nejeden podnikatel takto našel obchodního partnera, nebo schopného markéťáka. Za jedny z nejlepších networkingových akcí považuji ty, které pořádají vysoké školy pro absolventy – zde však vycházím z osobních zkušeností. Existuje mnoho rozlišných  networkingových akcí, nepochybně i ve vašem okolí – stačí si pouze vybrat.
Otázkou je však přínos těchto setkání, pokud jste opravdu „velká ryba“. Následně vám může celá akce připadat jako shromáždění dárců vizitek. Vždy choďte tam, kde vám mají i ostatní co nabídnout.
bubliny nad lidmi
o   Zaznamenávejte
Zaznamenávejte telefonní čísla, narozeniny, zaměstnanecké pozice atp. Ať už elektronicky, nebo ručně. Přehled o vaší osobní síti vaše úsilí několinásobně zefektivní.